For bibliotekene

Alt om Sommerles for bibliotekene

Admin-området

På sommerles.no er det et eget område for administratorer. Alle bibliotekarer som skal jobbe med Sommerles får tilgang til dette. Det er her biblioteket kan administrere alt som har med kampanjen å gjøre. Admin-området åpner 2. mai hvert år slik at alle kan bli godt kjent med hvordan kampanjen oppleves digitalt.

Godkjenning av bøker og kommentarer

Barna registrerer selv bøkene de leser, og de fleste bøker trenger ikke bibliotekarene å gjøre noe med. Unntaket er bøker som ikke finnes i databasen, som må godkjennes av bibliotekarene. Brukeren skal ha fylt inn bokens tittel, forfatter og antall sider, og godkjennes dersom det ser ut som en ekte bok. I noen tilfeller finnes boka i basen, og da skal boka i basen og den manuelt registrerte slås sammen. Brukeren får poengene knyttet til boka med en gang den er registrert, hvis bibliotekarene aviser boka forsvinner poengene igjen. Alle kommentarer barna skriver må også godkjennes av en bibliotekar før den blir vist til alle. Sommerles skal være et inkluderende og positivt nettmiljø for alle, så det er viktig at det ikke er krenkende innhold i kommentarene.

Premieutdeling

Når barna oppnår level 10, 20 og 30 kommer det automatisk beskjed om at de kan hente en premie på biblioteket. Når barna kommer på biblioteket kan du finne profilen deres ved å søke på brukernavn, navn eller lånenummer. På brukerprofilen vil det stå beskjed om de skal ha premie, hvis det ikke står noe skal de ikke ha premie. Når barna har valgt premie må det registreres på brukerprofilen, og meldingen vil forsvinne. Det er valgfritt om biblioteket ønsker å gi ut en overraskelsespremie på level 40, for superleserne.

Meldinger

Alle bibliotekarer har tilgang til et meldingssystem hvor dere kan kommunisere med deltakerne som er knyttet til deres bibliotek. Det er her meldinger fra deltakerne kommer, så dere kan svare på spørsmål.

Fusk

Sommerles er ikke ment som en konkurranse mellom barna, men som lesemotivasjon og konkurranse med seg selv. De som fusker ved å registrere bøker de ikke har lest ødelegger bare lesemotivasjonen for seg selv. Hvis dere tror noen har lagt inn noe de ikke har lest anbefaler vi å sende en melding. Det ligge maler for dette i meldingsfunksjonen på admin-siden. Det er viktig å ikke virke anklagende, det kan ha skjedd feil, og det finnes superlesere som kan miste lysten til å delta hvis noen tror de har juksa. Det er bedre å oppfordre til å sjekke om alt ble riktig, enn å feilaktig beskylde for juks. Når alt kommer til alt ødelegger de som jukser bare for seg selv, så akkurat her kan det være bra å heller si i fra en gang for lite, enn en gang for mye.

Oppslagstavle

Oppslagstavlen kan brukes hvis du vil sende informasjon til alle brukere ved ditt bibliotek om for eksempel avslutningsfest. Når informasjon legges i oppslagstavlen, får alle brukere ved ditt bibliotek/filialer informasjon som kan leses på «Min profil». Innholdet i oppslagstavlen kan ikke endres oftere enn hver 7. dag. Dette er for at flest mulig brukere skal ha mulighet til å se den samme informasjonen. Det er ikke mulig å ha bilder i teksten, men lenker går fint.

Loddtrekning

Noen biblioteker velger å trekke en hovedvinner på slutten av sommeren. Det er en funksjon for å trekke en tilfeldig bruker fra ditt bibliotek på admin-siden. Hver leste bok teller som et lodd. Det betyr at det ikke nødvendigvis er den som har lest aller mest som vinner, men barn som har lest mer har en større sjanse for å vinne. Det skjer ingenting på sommerles.no når en vinner trekkes, så man kan trekke mange ganger, og velge hvordan man ønsker å kontakte og premiere vinneren.

Opplæring

Det finnes flere opplæringsvideoer om hvordan du gjør det meste på admin-siden. Gå videre til steg 4: Sommerles for barna