Om Sommerles

Alt om Sommerles

Forskning på Sommerles.no

Gjennom flere år har vi hørt bibliotekarer fortelle om foreldre som har takket dem for det Sommerles har gjort for leseutviklingen til deres barn. Dette er selvsagt veldig hyggelig å høre, men etter hvert følte vi et behov for å ha mer konkrete data på dette. 

I 2018 søkte vi, og fikk midler fra Nasjonalbiblioteket for å gjennomføre et forskningsprosjekt på Sommerles.no. Vi engasjerte Møreforsking Molde og Høgskulen i Volda til å gjennomføre analysen av dataene, og hele resultatet var klart i 2020. Datamaterialet består av svar fra over 105 000 barn som deltok i Sommerles.no i 2018, samt 1997 av deres foreldre, 221 bibliotek og 227 lærere.

Noe av det vi har sett nærmere på er samarbeidet mellom skole og bibliotek. Mange lærere opplever at elevene scorer dårligere på lesetester etter sommerferien enn før ferien startet. Dette fenomenet er godt dokumentert i forskingslitteratur fra USA og Europa, og kalles «Summer Reading Loss». Studier fra USA viser at svake lesere kan tape opptil tre måneders leseutvikling i løpet av sommerferien, mens sterke lesere taper mindre. Slik blir spriket mellom de sterke og de svake leserne større og større for hvert år.

Et pilotprosjekt på 138 barn i 4. – 6.klasse i Hareid kommune i Møre og Romsdal, viste at barn som deltok i Sommerles.no tapte svært lite lesekompetanse over sommeren, mens barn som ikke gjorde det tapte vesentlig mer. Dette funnet er i tråd med tidligere studier i USA av lesekampanjer i regi av folkebibliotek. I den amerikanske studien fant de at barn som leste mer enn seks bøker i løpet av sommeren ikke mistet lesekompetanse, mens barn som leste mindre, gjorde det.