Om Sommerles

Alt om Sommerles

Forskning om Sommerles

Gjennom flere år har vi hørt bibliotekarer fortelle om foreldre som har takket dem for det Sommerles har gjort for leseutviklingen til deres barn. Dette har selvsagt vært hyggelige fortellinger, men etter hvert følte vi et behov for å ha mer konkrete data på dette. 

I 2018 søkte vi derfor, og fikk midler fra Nasjonalbiblioteket for å gjennomføre et forskningsprosjekt på Sommerles.no. Sommerles.no har engasjert Møreforsking Molde og Høgskulen i Volda til å gjennomføre analysen av dataene, og resultatet beregnes være klart i løpet av sommeren 2019. Datamaterialet består av svar fra over 105 000 barn som deltok i Sommerles.no i 2018, samt 1997 av deres foreldre, 221 bibliotek og 227 lærare.

Noe av det vi har sett nærmere på er samarbeidet mellom skole og bibliotek. Mange lærare opplever at elevene scorer dårligere på lesetester etter sommerferien enn før ferien startet. Dette fenomenet er godt dokumentert i forskingslitteratur fra USA og Europa, og kalles «Summer Reading Loss». Studier fra USA viser at svake lesere kan tape opptil tre måneders leseutvikling i løpet av sommarferien, mens sterke lesere taper mindre. Slik blir spriket mellom de sterke og de svake leserne større og større for hvert år. Her viser forskningen vi er i gang med at Sommerles.no kan bidra til å motvirke denne utviklingen.

Et pilotprosjekt på 138 barn i fjerde, femte og sjette klasse i Hareid kommune i Møre og Romsdal, viste at barn som deltok i Sommerles.no tapte svært lite lesekompetanse over sommaren, mens barn som ikke gjorde det tapte vesentlig mer. Dette funnet er i tråd med tidligere studier i USA av lesekampanjer i regi av folkebibliotek. I den amerikanske studien fant de at barn som leste mer enn seks bøker i løpet av sommeren ikke mistet lesekompetanse, mens barn som leste mindre, gjorde det.

Foreløpige resultat av forskningen vår viser derfor at det er mye å vinne på et bedre samarbeid mellom skolene og biblioteket. Der hvor skolene samarbeider med bibliotekene før sommarferien gjennom å gjøre kampanjen kjent for elevene, deltar flere barn. De 105 000 deltakerne i Sommerles.no sommeren 2018 utgjorde 26% av barna i 1. – 7.klasse i de kommunane som deltok i lesekampanjen – noe som betyr at vekstpotensialet er stort.

Resultatene fra forskningen blir lagt ut her på altom.sommerles.no når de er endelige.