Om Sommerles

Alt om Sommerles

Samarbeidspartnere


For å lage Sommerleskampanjen større og bedre for hvert år er det mange som bidrar!

Alle fylkesbibliotekene jobber etter tur med utviklingen av innholdet på Sommerles.no, i tett samarbeid med Snuti AS, som leverer alt det tekniske og grafiske. Vestfold og Telemark fylkesbibliotek er eiere av Sommerles.no sammen med Snuti, og er til enhver tid ansvarlige for innholdet i kampanjen. 


Nasjonalbiblioteket støtter Sommerles.no i en fireårsperiode med en prosjektlederstilling. Støtten er knyttet til den nasjonale bibliotekstrategien 2020-2023 Rom for demokrati og dannelse.


Sommerles.no har en samarbeidsavtale med BS Eurobib om produksjon og levering av trykkmateriale (plakater, bokmerker) og de premier vi leverer ut til barna i løpet av kampanjen.

Sommerles.no samarbeider også med Foreningen !les, Leser søker bok og Norsk lyd-og blindeskriftsbibliotek (NLB). NLB bistår oss med å lese inn lydfiler av Sommerlesfortellingene.

Tusen takk til alle dere som bidrar!


Om Norsk lyd-og blindeskriftsbibliotek (NLB): 

Flere kan sommerlese med lydbøker fra NLB. Fortell de som strever med å lese at NLB har tusenvis av lydbøker for barn og ungdom! NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek) er et offentlig og gratis tilbud. Alle som har dysleksi, ADHD, svekket syn eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å lese, kan låne.

Populære og aktuelle bøker. NLB tilbyr alt fra fantasy, humor og grøssere til faktabøker, noveller og bøker på engelsk. Lydbøkene gjenspeiler bokutvalget i vanlige folkebibliotek. Appen Lydhør gir enkel tilgang til bøkene på mobil og nettbrett.

NLB har også et stort utvalg bøker i punktskrift til de med nedsatt syn som leser med fingrene.

Bli låner. Det er enkelt å melde seg inn på www.nlb.no. Foresatte bekrefter at vilkårene er oppfylt og at barnet har behov for lydbøker. På nettsiden finnes også boktips og oversikt over nye bøker.

Fortell om NLB slik at enda flere kan bli med på Sommerles! Les mer om NLB.Sommerles mottar statlig støtte i en fireårsperiode og er også knyttet til den nasjonale bibliotekstrategien 2020-2023 Rom for demokrati og dannelse.