Om Sommerles

Alt om Sommerles

Samarbeidspartnere

 


For å lage Sommerleskampanjen større og bedre for hvert år er det mange som bidrar!

Alle fylkesbibliotekene jobber etter tur med utviklingen av innholdet på Sommerles.no, i tett samarbeid med Snuti AS, som leverer alt det tekniske og grafiske. Vestfold og Telemark fylkesbibliotek er eiere av Sommerles.no sammen med Snuti, og er til enhver tid ansvarlige for innholdet i kampanjen.

Nasjonalbiblioteket støtter Sommerles.no i en fireårsperiode med en prosjektlederstilling. Støtten er knyttet til den nasjonale bibliotekstrategien 2020-2023 Rom for demokrati og dannelse.

Biblioteksentralen er leverandør av metadata til boksøket.


Sommerles.no har en samarbeidsavtale med BS Eurobib om premieforslag, produksjon og levering av trykkmateriale (plakater, bokmerker) og de premier vi leverer ut til barna i løpet av kampanjen.


Sommerles.no samarbeider også med Leser søker bok , Norsk lyd-og blindeskriftsbibliotek (NLB) og Sametingets bibliotek. NLB bistår oss med å lese inn lydfil og lager punktskriftutgave av Sommerlesfortellingen, slik at Sommerles blir enda mer tilgjengelig for alle barn, enten de leser med øynene, ørene eller fingrene.

I 2022 mottar vi støtte fra Sametingets bibliotek for å oversette Sommerlesfortellingen og diverse infomateriell til nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

                 Tusen takk til alle dere som bidrar!

 


Flere kan bli med på Sommerles med lydbøker fra NLB
Fortell de som har nedsatt syn, dysleksi eller andre lesevansker at NLB har tusenvis av lydbøker for barn og ungdom. NLB er et offentlig og gratis tilbud. Alle som har funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese visuell tekst, kan låne.

Populære og aktuelle bøker 

NLB tilbyr alt fra fantasy, humor og grøssere til faktabøker, noveller og bøker på engelsk. Lydbøkene gjenspeiler utvalget av papirbøker i folkebibliotekene. Appene Maneno og Lydhør gir enkel tilgang til bøkene på mobil og nettbrett. NLB har også et stort utvalg bøker i punktskrift til de med nedsatt syn som leser med fingrene.

Bli lånerDet er enkelt å melde seg inn på www.nlb.no. Foresatte bekrefter at vilkårene er oppfylt og at barnet har behov for lydbøker. Mange har allerede tilgang til NLBs lydbøker via Skolelydbok. På nettsiden finner du også boktips og oversikt over nye bøker.

Fortell om NLB slik at enda flere kan bli med på Sommerles!Les mer om NLB