Om Sommerles

Alt du lurer på om Sommerles

Samarbeidspartnere

For å lage Sommerleskampanjen større og bedre for hvert år er det mange som bidrar!

Alle fylkesbibliotekene jobber etter tur med utviklingen av innholdet på Sommerles.no, i tett samarbeid med Snuti AS, som leverer alt det tekniske og grafiske. Vestfold fylkesbibliotek er eiere av Sommerles.no sammen med Snuti, og er til enhver tid ansvarlige for innholdet i kampanjen.

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket støtter Sommerles.no i en fireårsperiode med en prosjektlederstilling. Støtten er knyttet til den nasjonale bibliotekstrategien 2020-2023.

Biblioteksentralen

Biblioteksentralen er leverandør av metadata til boksøket.

BS Eurobib

Sommerles.no har en samarbeidsavtale med BS Eurobib om premieforslag, produksjon og levering av trykkmateriale (plakater, bokmerker) og de premier vi leverer ut til barna i løpet av kampanjen.

Leser søker bok

Sommerles.no samarbeider også med Leser søker bok , Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur og Sametingets bibliotek. Tibi bistår oss med å lese inn og lage lydfiler av sommerlesfortellingen. De lager også fortellingen i punktskrift, slik at Sommerles blir tilgjengelig for alle barn, enten de leser med øynene, ørene eller fingrene.

Samediggi_logo_nordsamisk_midtstilt_brun_transparent

Vi mottar også støtte fra Sametingets bibliotek for å oversette Sommerlesfortellingen og infomateriell til nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Flere kan bli med på Sommerles med lydbøker fra Tibi
Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur (tidligere NLB – Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek) er en bibliotektjeneste fra Nasjonalbiblioteket som lager og låner ut tilrettelagt litteratur. 

Alle som har nedsatt syn, dysleksi eller andre funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese, kan låne lydbøker, e-bøker og punktskriftbøker fra Tibi. Tilbudet er gratis.

Populære og aktuelle bøker 
Tibi har tusenvis av lydbøker for barn og ungdom. Samlingen rommer alt fra fantasy, humor og grøssere, til bøker om dyr, fotball og forelskelse. Barna får det samme hos Tibi som andre lånere i folkebiblioteket. Med appene Tibi og Tibi junior er det enkelt å låne og lytte. 

Bli lånerDu melder deg inn på nettsiden tibi.no. Foresatte bekrefter at vilkårene er oppfylt og at barnet har behov for tilrettelagt litteratur. Mange har allerede tilgang til Tibis lydbøker via Statped skolelydbok. Les mer om Tibi

Tusen takk til alle dere som bidrar!