Om Sommerles

Alt du lurer på om Sommerles

Historien til Sommerles

Sommerles.no startet som en felles lesekampanje for Vestfold i 2012 som en del av et merkevareprosjekt i Vestfoldbibliotekene. De to første årene var Sommerles en tradisjonell, papirbasert lesekampanje. I 2013 ble vi introdusert for begrepet gamification under Next Library-konferansen i Aarhus, som handler om å bruke spillelementer i andre kontekster. Samme høst lanserte Akershus fylkesbibliotek Bibliotekspillet, myntet på ungdommer. Det var et første forsøk på noe av det vi ønsket oss, en digital lesekampanje som tok i bruk spillelementer for å øke motivasjonen for lesing.

Sammen med Snuti AS utviklet en arbeidsgruppe fra Vestfold den første digitale sommerlesekampanjen i 2014. Den første sommeren kun for Vestfold, men allerede året etter hadde vi med oss noen flere kommuner og fylker. I 2015 deltok omtrent 60 kommuner i Sommerles.no, og vi begynte å se potensialet for å spre Sommerles.no enda lenger utover Vestfolds grenser. I 2016 deltok i underkant av 200 kommuner (og totalt 31 840 barn), og sommeren 2018 var vi endelig blitt hele Norges lesekampanje, med deltakelse fra samtlige fylker. 

Vestfold fylkesbibliotek har i tett samarbeid med Snuti fortsatt utviklingen av Sommerles.no. I 2017 kom Telemark fylkesbibliotek inn i arbeidsgruppen, og fra da av har ansvaret for å lage innhold til neste års kampanje gått på omgang mellom fylkene. 

Med flere med på laget var det mulig med et nytt løft, og i 2017 fikk vi utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket for å kunne løfte Sommerles.no til et nasjonalt nivå. Sommeren 2018 startet et nytt prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket, et forskningsprosjekt i samarbeid med Møreforsk om effekten av Sommerles.no. Med støtte fra Nasjonalbiblioteket ble det 1. februar 2021 ansatt en prosjektleder ved Vestfold og Telemark fylkesbibliotek i en periode på 4 år for å løfte Sommerleskampanjen enda et hakk videre.  Sommerles.no har fortsatt å vokse, og sommeren 2024 var et rekordår – da deltok over 166 000 leseglade barn fra hele landet.