Om Sommerles

Alt om Sommerles

Slik ble sommerles.no til

Sommerles startet som en felles lesekampanje for Vestfold i 2012 som en del av Vestfoldbibliotekenes merkevareprosjekt. De to første årene var Sommerles en tradisjonell, papirbasert lesekampanje. I 2013 ble vi introdusert for begrepet «gamification» under Next Library-konferansen i Aarhus , altså å bruke spillelementer i andre, ikke spillrelaterte kontekster. Det hørtes ut som en metode vi kunne bruke for å gjøre sommerlesingen enda morsommere – spesielt for de som ikke var storlesere fra før. Samme høst testet Akershus fylkesbibliotek ut Bibliotekspillet, myntet på ungdommer. Det var et første forsøk på noe av det vi ønsket oss, en digital lesekampanje som tok i bruk spillelementer for å øke motivasjonen for lesing.

Arbeidsgruppen i Vestfold utviklet derfor sammen med Snuti AS Norges første digitale sommerlesekampanje i 2014. Den første sommeren kun for Vestfold, men allerede året etter hadde vi med oss noen flere kommuner og fylker. I 2015 deltok omtrent 60 kommuner i Sommerles, og vi begynte å se potensialet for å spre Sommerles enda lenger utover Vestfolds grenser. I 2016 deltok i underkant av 200 kommuner (og 31 840 barn) i Sommerles, og til sommeren 2018 er vi endelig blitt nasjonale, med deltakelse fra samtlige fylker. Hurra!

Vestfold har i tett samarbeid med Snuti fortsatt med utviklingen av Sommerles. I 2017 fikk vi heldigvis hjelp av Telemark fylkesbibliotek, og fra nå av går ansvaret for å utvikle neste kampanje på omgang mellom fylkene. Sommerles 2018 er derfor utviklet av Snuti i samarbeid med Telemark og Finnmark fylkesbibliotek, og slik vil stafettpinnen fortsette å gå i mange år fremover, håper vi. Sommerles er blitt en stor bibliotekdugnad for hele landet!

Med flere med på laget var det mulig med et nytt løft, og våren 2017 søkte (og fikk) Vestfold fylkesbibliotek utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket for å kunne løfte Sommerles til et nasjonalt nivå og profesjonalisere alt fra kontrakter, samarbeid og få på plass et system som sikrer kampanjens overlevelse.

Høsten 2017 og våren 2018 har prosjektgruppen derfor jobbet for å profesjonalisere kontrakter, sikre driften fremover, lage en «infobank» om Sommerles (dette nettstedet) samt jobbet med å løfte gamificationbiten et hakk høyere gjennom utviklingen av et eget Sommerles-spill. Dette spillet finner barna inne på sommerles.no, sammen med alt det andre. Et stort takk til Nasjonalbiblioteket for støtte! Sommeren 2018 starter et nytt prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket – vi skal sammen med Møreforsk se på effekten av Sommerles.

Hilsen Sommerlesteamet i Vestfold*:

  • Siri Haga Torgersen (Tønsberg og Færder bibliotek)
  • Jan-Egil Holter Wilhelmsen (Horten bibliotek)
  • Tale Bergan (Sandefjord bibliotek), og
  • Pernilla Slotte Hjermann (Vestfold fylkesbibliotek, prosjektleder)

(* det er mange som har vært med på utviklingen av Sommerles opp gjennom årene, ikke minst Inger Sofie Frog Austnes i Sandefjord bibliotek de første årene (2012-16), og Vibeke Stokka ved Telemark fylkesbibliotek fra 2016. Men også Randi Floberg ved Tønsberg og Færder bibliotek (2012),  Kari Westheim Arntsen (2015) og Aase Wivestad og Vigdis G Jakobsen i fylkesbiblioteket i oppstartsfasen. Bra teamarbeid! )