For skolene

Alt om Sommerles for skolene

Informasjon til lærere

Sommerles.no er en nasjonal, digital sommerlesekampanje for alle barn i 1. – 7. klasse i regi av bibliotekene. Målet vårt er å få flest mulig barn til å lese mest mulig gjennom en lang sommerferie. Sommerles.no varer fra 1. juni – 31. august hvert år. 

Forskning har vist at barn som ikke leser i løpet av sommerferien, risikerer å tape leseferdigheter og rykke tilbake til lesenivået de var på ved påske. Sommerles.no er laget for å motivere flest mulig barn til å lese mest mulig gjennom en lang sommerferie. Det skal være gøy å være med på
Sommerles!

Slik kan du motivere elevene dine til å bli med på Sommerles.no:

  • Ta kontakt med ditt lokale bibliotek. Kanskje kan dere få besøk av en bibliotekar som kan komme til skolen og fortelle om kampanjen, eller sette opp videomøte for dere.
  • Snakk med elevene om Sommerles.no, og ta i bruk det som finnes av markedsføringsmateriell. Hvert år lages det infobrev, flyere, plakater og videosnutter som kan brukes for å markedsføre kampanjen. Alle skoler i kommuner som er med på Sommerles.no, skal ha fått tilsendt dette.
  • Snakk med foreldre om viktigheten av lesing i sommerferien, og snakk gjerne om Sommerles.no på et foreldremøte før sommeren.

Alle fylker er med på Sommerles.no (med unntak av noen få enkeltkommuner). Både barn som skal begynne i 1.klasse etter sommerferien og barn som går ut av 7. klasse når kampanjen starter kan være med.