For skolene

Alt om Sommerles for skolene

Informasjon til lærere

Sommerles er en nasjonal, digital lesekampanje i regi av bibliotekene, der målet er at flest mulig barn i 1.-7. trinn skal lese mest mulig i løpet av sommerferien! Sommerles.no bruker elementer fra digitale spill for å motivere til lesing. I 2022 deltok over 162 000 leseglade barn, men vi ønsker enda flere barn velkommen! Sommerles.no varer fra 1. juni – 31. august hvert år. 

Suksessen til Sommerles.no har sammenheng med den gode drahjelpen fra dere lærere. Ved å hjelpe oss med å reklamere for Sommerles på skolen før sommerferien, gir dere barna en god start, og de kan komme godt i gang med kampanjen før sommerferien for alvor tar fart. Våre undersøkelser har vist at det er gjennom dere vi når flest barn. Vi håper derfor at dere vil hjelpe oss med å motivere elevene til å delta i kampanjen – resten tar biblioteket seg av.

Vi ønsker at dere:

  • Deler ut et infobrev som elevene får med seg hjem. Infobrevet finnes på 16 forskjellige språk
  • Snakker med elevene om Sommerles og oppmuntrer dem til deltakelse. Siden Sommerles.no er en digital lesekampanje, trenger vi foreldrenes tillatelse for at barna skal kunne delta. Vi er opptatt av å overholde reglene i personopplysningsloven. Det er derfor viktig at selve registreringen skjer hjemme, og ikke i fellesskap på skolen.
  • Ser årets filmsending sammen med elevene: Sommerles 2023 sparkes offisielt i gang med en filmsending som lanseres på Sommerles.no den 1. juni kl. 09.00. Filmen kan ses når som helst etter dette tidspunktet og varer i ca. 15 minutter.

Hva er Sommerles.no?

  • En nasjonal, digital lesekampanje i regi av folkebibliotekene i hele landet, som varer fra 1. juni – 31. august
  • Alle elever i 1. – 7. klasse kan delta, også de som skal begynne i 1. klasse til høsten og de som går ut av 7. klasse ved kampanjestart.
  • Sommerles.no er i utgangspunktet en digital kampanje, men det er også mulig å få lesekort på biblioteket og delta analogt. På nettsiden kan barna samle poeng for hver side de leser, se hva venner leser og skaffe seg digitale trofeer som de kan samle på. De kan også følge en spesialskrevet fortelling av forfatter Mari Moen Holsve, og svare på oppgaver i tilknytning til den.
  • Barna blir belønnet for innsatsen med digitale trofeer på profilen sin, og med fysiske premier som de kan hente på biblioteket.
  • Sommerles er for alle, både superlesere, middels gode lesere og de som trenger hjelp eller er i ferd med å lære seg å lese. De må ikke lese selv, men kan velge å bli lest for eller høre på lydbøker.