For skolene

Alt om Sommerles for skolene

Informasjon til lærere

Årets kampanje gjennomføres som normalt, men sjekk med ditt lokale bibliotek om hvordan det praktiske gjøres i din kommune. 

Sommerles er en nettbasert, nasjonal sommerlesekampanje for alle barn i 1. – 7.klasse, i regi av folkebibliotekene i landet. Kampanjen er selvsagt gratis! Registrering betyr at de oppgir navn, lånekort, alder, kjønn og kommune  – slik at biblioteket kan identifisere deltakere fra sitt bibliotek og kan følge spesielt med på dem. Alle velger et kallenavn ved registrering, slik at man kan være 100% anonym. Sommerles.no åpner den 1.juni, og stenger den 1.september.

Lesing er viktig for læring, og sommerles hjelper barna å holde lesenivået oppe i sommerferien. Fra sommeren 2018 ser et forskningsprosjekt i samarbeid med Møreforsk Molde på virkningen av sommerles på lesenivået til barn, og vi gleder oss til å se resultater.  Det er mye dere på skolene kan gjøre for å hjelpe elevene i gang med sommerles:

  • Ta kontakt med ditt lokale bibliotek! Kanskje dere kan få besøk av en bibliotekar med inspirasjon før sommerferien.
  • Heng opp plakater på skolen.
  • Send ranselskriv med elevene hjem. Alle skoler i kommuner som er med skal ha fått dette tilsendt rundt April.
  • Snakk med elevene dine om sommerles.
  • Snakk med foreldre om viktigheten av lesing i sommerferien.
  • Her setter bare fantasien grenser. Sommerles kan brukes som et redskap for skolen og gi økt læring på en morsom måte for barna. 

Sommerles handler om å lese/bli lest for/lytte til lydbøker, og ved å gjøre det samler barna poeng på sin egen side. Gjennom sommeren registrerer barna hva de leser, får poeng og går oppi levels/nivå. Det får de digitale trofeer for, men også fysiske premier som kan hentes på biblioteket. 

Sommerles har også en spesialskrevet sommerlesfortelling av forfatteren Mari Moen Holsve, hvor to tøffe barn, Astrid og Asbjørn, kommer bort i nye eventyr hvert år. Fordi fortellingen skal være interessant for de eldste, kan den noen ganger være litt skummel for de yngste – vi anbefale derfor at dere leser den sammen med barna. Astrid og Asbjørn er barna dere ser på plakaten og annet materiell – og ser dere et ekorn eller en ravn er det ekornet Ratatosk og ravnen Munin (fra norrøn mytologi), som Astrid og Asbjørn kan forvandle seg til! Sommerlesfortellingen også finnes som lydfil, slik at man kan velge å lytte til den dersom man heller ønsker det. Dette er et resultat av et samarbeid med Norsk lyd-og blindeskriftsbibliotek.

Alle fylker er  med på Sommerles, men foreløpig ikke ennå alle kommuner. Både barn som skal begynne i 1.klasse etter sommerferien og går ut av 7.klasse når kampanjen starter er hjertelige velkomne med. Målet vårt er at flest mulig barn i Norge skal lese mest mulig gjennom sommerferien!