For skolene

Alt om Sommerles for skolene

Markedsføring for skolene

Det er mye dere på skolene kan gjøre for å hjelpe elevene i gang med Sommerles.no! Hvert år lages det en del markedsføringsmateriell som kan brukes. Alle skoler i kommuner som deltar på Sommerles.no skal motta infoskriv som kan sendes med elevene hjem eller deles på digitale plattformer. Infoskrivet forklarer hva Sommerles.no går ut på, og om hvordan barna kan melde seg på ved hjelp av foresatte. Infoskrivet finnes på flere språk, se nedenfor for oversikt.

Nedlastinger

Her finner du infoskriv på flere språk og årets plakat

 

Det er også laget videosnutter som viser hva Sommerles.no går ut på. Filmene finner du her: