For bibliotekene

Alt om Sommerles for bibliotekene

Markedsføring

Det høres kanskje ut som en selvfølge, men for at Sommerles skal bli en suksess i ditt bibliotek er det viktig at så mange som mulig vet om kampanjen. Det tar tid å bygge opp Sommerles som en merkevare, og de bibliotekene som har høyt deltakerantall er som oftest de som har jobbet bra med markedsføringen over tid. 

Markedsføringsmateriell som dere kan bestille består av trykte plakater og papirbokmerker som kan deles ut. Plakater og bokmerker bestilles fra BS Eurobib. I tillegg kan dere fritt bruke malene for infoskriv og pressemelding, og laste ned grafisk materiell som logo, bildefiler, promovideo osv. Alt av fritt tilgjengelig kampanjemateriell kan lastes ned her. 

Erfaringsmessig er det aller viktigste dere kan gjøre når det gjelder markedsføring er å jobbe godt ut mot skolene i kommunen. Det er lurt å starte i april/mai med å sende ut infoskrivet. Spre det ut så godt dere kan til alle skolene, og gjerne til så mange kontakter som mulig. Skolene mottar mye informasjon, og det er ikke sikkert at rektor eller skolekontoret fanger opp det dere sender ut! Sammen med infoskrivet sender dere også med brevet som er beregnet på foreldre. Dette fungerer supert som ranselpost, så oppfordre skolen til å skrive det ut og sende det med elevene hjem.

Etter at infoen er sendt ut er det viktig å følge opp. Spør om å få komme ut til skolen for å fortelle om Sommerles til elevene. Å markedsføre Sommerles direkte til barna er der vi ser størst forskjeller mellom bibliotekene når det gjelder deltakerantall. Å fortelle om og vise hvordan Sommerles fungerer for flest mulig barn, og så tett opp til kampanjestart som mulig, er kjempeviktig for at kampanjen skal bli en suksess! Spør om å få samle flere klasser samtidig i et større klasserom eller auditorium. Skolebesøk bør legges så tett opp til kampanjestart som mulig, ellers går det lett i glemmeboken. Vi har også god erfaring med å dra ut til skolene rett etter 1. juni. Fordelen med å vente til kampanjen er igang er at man da kan vise frem hvordan nettsiden fungerer. Det er kjempegøy for barna å se i praksis hvordan de registrerer bøker og går opp i level! Vi vet at barna er opptatt av premier, så husk å ta med noen premier som kan vises frem. Har dere bestilt bokmerker er disse også supre å dele ut. Promovideoen kan vises frem på skolebesøk og legges ut på nettsider, Facebook osv.

Dette er erfaringer samlet fra bibliotekarer rundt om i landet, men det er ikke noe som sier at dette er det eneste som funker. Her er det bare fantasien som setter grenser! Dere kjenner barna i deres kommune best, og vet best hvor dere finner dem: inviter klasser til biblioteket, dra ut på kjøpesenter/torg med morsomme aktiviteter eller få andre organisasjoner i kommunen med på laget.

Sjekkliste for markedsføring

  • Heng opp plakater godt synlig i biblioteket
  • Snakk med barna som er innom: Del ut bokmerker og spør om de er klar over at Sommerles starter snart!
  • Markedsfør i alle kanaler dere bruker: Tell ned dagene på Facebook og andre sosiale medier, fortell at dere gleder dere til Sommerles starter, og legg ut info på nettsidene deres. En Facebookannonse er også verdt å bruke penger på dersom dere vil ha ekstra spredning i sosiale medier.
  • Spre promovideoen – en film forteller mer enn 1000 ord!
  • Send ut pressemelding tett opp til 1. juni og følg opp med en telefon til lokale medier
  • Dra ut på skolene og fortell barna om Sommerles!

Lykke til!