For bibliotekene

Alt om Sommerles for bibliotekene

Markedsføring

God markedsføring

Det høres kanskje ut som en selvfølge, men for at Sommerles skal bli en suksess i ditt bibliotek er det viktig at så mange som mulig vet om kampanjen. Det tar tid å bygge opp Sommerles som en merkevare, og de bibliotekene som har høyt deltakerantall er som oftest de som har jobbet bra med markedsføringen over tid. 

Skolebesøk

Ta kontakt med skolene og få avtalt tidspunkt til å komme i klassene og snakke om Sommerles.no. Av erfaring vet vi at dette er det viktigste dere kan gjøre. På skolebesøkene kan dere snakke om kampanjen, dele ut infobrev og bokmerker, lese teaseren til årets Sommerles-fortelling, henge opp plakater, vise promovideoen (som kommer i midten av mai) og vise frem hvordan nettsiden fungerer. Allier dere med lærere og få dem til å informere om Sommerles til både elever og foresatte. Vi anbefaler at biblioteket planlegger skolebesøk fra midten av mai og i starten av juni, slik at det ikke går for lang tid mellom besøket og kampanjestart.

Skolebesøk kan også gjennomføres digitalt. De fleste skoler har erfaring med digital undervisning, og kan bistå med de beste tekniske løsninger i din kommune.

Etter at info er sendt ut til skoler/lærere/rektor er det viktig å følge opp. Å markedsføre Sommerles direkte til barna er der vi ser størst forskjeller mellom bibliotekene når det gjelder deltakerantall. 

De eldste i barnehagene kan også være med på Sommerles.no.

Infobrev til skoler og barnehager kan lastes ned fra Sommerles nedlastinger.

Promotering i egne kanaler

Lag nedtelling, snakk med barn som er på biblioteket, heng opp plakater i biblioteket og nærmiljøet, bruk Facebook-banneret på bibliotekets facebookside og kanskje lage facebookarrangement og informere om Sommerles på bibliotekets nettside. 

Sommerles nedlastinger finner dere materiell som kan brukes til promotering både digitalt og i bibliotekene. Last ned ett lesebarometer og inspirer barna til å bidra! 

Sett dato for Oppstartsfest/avslutningsfest

Benytt Sommerles.no til å lage barnearrangementer i biblioteket! Det kan være oppstartsfest i mai, avslutningsfest i september, høytlesning på biblioteket når nytt kapittel kommer, eller et forfatterbesøk i juli? Dere kan informere om de aktuelle datoene når dere er på skolebesøk.

Husk å sjekke lokale smittevernregler rundt arrangementer, og tenk nøye igjennom gjennomføringen av eventuelle samlinger på biblioteket.

Pressemelding

Sommerles-nedlastinger skal det snart legges ut et utkast til pressemelding. Bruk denne som mal, og lag deres egen variant tilpasset lokale forhold. Legg gjerne til et sitat. Pressemeldingen kan sendes til lokale medier rett før kampanjestart.

Promotering i nye kanaler

Er det andre kanaler dere kan bruke, f.eks den lokale kinoen eller lokalbussene? Sommerles har en promofilm (kommer midten av Mai), som kan vises før kinovisninger for barn. Er det noen som klarer å få til et samarbeid?

Inviter klasser til biblioteket, dra ut på kjøpesenter/torg med morsomme aktiviteter eller få andre organisasjoner i kommunen med på laget. Her er det bare fantasien som setter grenser!

Plakater og trykkmateriell

Plakater og bokmerker bestilles fra BS Eurobib. I tillegg kan dere fritt bruke malene for infoskriv og pressemelding, og laste ned grafisk materiell som logo, bildefiler, promovideo osv. Alt av kampanjemateriell finner dere på Sommerles-nedlastinger

Sjekkliste for markedsføring

  • Heng opp plakater godt synlig i biblioteket
  • Snakk med barna som er innom: Del ut bokmerker og spør om de er klar over at Sommerles starter snart!
  • Markedsfør i alle kanaler dere bruker: Tell ned dagene på Facebook og andre sosiale medier, fortell at dere gleder dere til Sommerles starter, og legg ut info på nettsidene deres. En Facebook-annonse er også verdt å bruke penger på dersom dere vil ha ekstra spredning i sosiale medier.
  • Spre promovideoen – en film forteller mer enn 1000 ord!
  • Send ut pressemelding tett opp til 1. juni og følg opp med en telefon til lokale medier.
  • Dra ut på skolene og fortell barna om Sommerles!