For bibliotekene

Alt om Sommerles for bibliotekene

Retningslinjer for deltagende bibliotek

Sommerles er en nasjonal sommerleskampanje, og det betyr at alle bibliotek som velger å være med, forplikter seg til noen felles regler og retningslinjer. Det er ikke å mange, men den viktigste er denne:

Hvert bibliotek forplikter seg ved deltakelse i Sommerles å være tro til konseptet som er utviklet, og kan ikke fritt lage egne varianter av Sommerles i egen kommune, samtidig som de er en del av den nasjonale kampanjen. Det er rett og slett for at ikke konseptet skal være veldig forskjellig fra Vestfold  til Finnmark, men at et barn på ferie i en annen del av landet, skal kjenne igjen Sommerles uansett hvor i landet hun eller han ferierer.

Biblioteket er også selv ansvarlig for å annonsere og fortelle om Sommerles til barn i målgruppen og til andre som kan bidra til kampanjen (f.eks skolene) i sin kommune. Gå inn på promo.sommerles.no for å laste ned infobrev til skolene, facebookbanner, facebookreklame m.m. Det er viktig å gjøre en innsats de siste to ukene før kampanjestart – dra ut i skolene, heng opp plakater der hvor målgruppen ferdes.

Tidligere år har flere hatt høytlesing av Sommerles-fortellingen på biblioteket når kapitlene slippes. Hvis dere i år ønsker å filme høytlesingene og legge ut på nett ber vi om at dere først kontakter forfatter Mari Moen Holsve for tillatelse og retningslinjer rundt publiseringen.

Hold en positiv tone, og husk at barn er barn: de kan av og til bli fristet til å jukse for å oppnå flere poeng raskere, men til syvende og sist er det ingen andre enn deres egen samvittighet det går ut over. Send gjerne en mail og still spørsmål rundt en litt misstenkelig bokregistrering, men ikke døm før du vet at det ikke er et uhell eller en feilregistrering. Ikke vær streng, tverr og anklagende i tonen – vi skal gå foran med godt eksempel!

For retningslinjer angående de rent praktiske ting slik som premiebestilling, samt retningslinjer vedrørende personvern etc, henvises til den standardkontakt som alle deltakende bibliotek signerer når de blir med.